یکی از بزرگترین معضلاتی که زوجین با آن مواجه هستند تفاوت سلیقه درباره تشک و اختلاف وزن چشمگیر می‌باشد. راحترین راه برای حل این مشکلات استفاده از دو تشک یک نفره در کنار هم است. در انتخاب تشک‌ها باید توجه کرد که اندازه و ارتفاع آنها یکسان باشد.