یکی از مهمترین راه‌های انتخاب درست یک تشک خوشخواب این است که قبل از خرید آن را یکبار امتحان کنید. بر روی تشک بخوابید و چند بار پهلو به پهلو موقعیت خود را عوض کنید. راحت بودن یا نبودنتان را با تشک مربوطه اینگونه تست خواهید کرد. اگر با تشک راحت بودید اما در قسمت گردن فرو رفتگی‌هایی را حس کردید از خرید آن تشک خودداری نمایید چون ممکن است به گردن شما آسیب وارد نماید.