در برخی از تشک‌ها از لاتکس استفاده شده است که ممکن است برخی از افراد به آن حساسیت داشته باشند اما توجه داشته باشید که لاتکس به کار رفته در تشک تماس مستقیمی با پوست بدن ندارد در نتیجه امکان تاثیر گذاری آن بر بدن و ایجاد حساسیت بسیار پایین است. سعی کنید یک شب روی تشک مورد نظر بخوابید و در صورت عدم بروز نشانه‌های آلرژیک تشک را انتخاب نمایید.