اکثر تشکها بدلیل استفاده از پارچه با مواد اولیه مرغوب و ضد حساسیت رنگ سفید یا روشن دارند . امکان سفارش سازی رنگ تشک وجود ندارد . مصرف کننده باید در انتخاب ملحفه و یا روتختی رنگ و طرح مورد نظر را انتخاب کنند.